Skip to content
Home » Skogskyrkogården

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Stockholm är idag en av mest välkända och välbesökta gravplatserna i hela staden. Detta beror framförallt på att gravplatsen sen år 1994 är med på Unescos världsarvslista, då Stockholms kyrkogårdsnämnd år 1989 fick frågan om denna nominering och då självklart valde att tacka ja – en sådan förfrågan är nämligen högst unik. 

För de platser som idag klassas som världsarv och är med på denna världsarvslista som Unesco har anses nämligen vara natur- eller kulturminnen som är så pass värdefulla att man vill att människor över hela världen ska se det. Detta då platsen i fråga anses på ett unikt sätt berätta om människans och jordens historia och dess utveckling.

Unik nominering som världsarv

Att nomineringen om att sätta Skogskyrkogården på listan över unika världsarv är inte bara unik då det innebär att man anser att platsen i sig är väldigt unik. Utan nomineringen är även unik då det under 1900-talet endast tillkom två kulturarv på denna lista – de resterande kultur- och världsarven hade tillkommit betydligt tidigare än så, och var med andra ord mycket äldre.

Vilka får begravas på Skogskyrkogården

Trots att Skogskyrkogården i Stockholm idag tillhör Unescos världsarvslista, och därmed anses vara såväl ett natur- och kulturminne värt att bevara av allra högsta grad, får både personer som varit folkbokförda i Stockholm och personer som inte varit folkbokförda i Stockholm begravas där. Det är nämligen en så kallad öppen begravningsplats.