Skip to content
Home » Sandsborgskyrkogården

Sandsborgskyrkogården

Det var i slutet av 1800-talet som medlemmarna i församlingarna Maria och Katarina valde att skicka in en begäran om fler begravningsplatser till stadens överståthållarämbete. Denna begäran gick igenom, och redan år 1895 invigdes den nya Sandsborgskyrkogården. I samband med att Skogskyrkogården togs i bruk valde man att byta namn på denna nya begravningsplats. 

Det finns möjlighet att anordna gravsättning i form av nedsättning av urna eller kista vid enskild gravplats, samt gravsättning i askgravlund och den unika möjligheten att sprida den avlidnes aska i vatten direkt på plats. Detta gör att många väljer att anordna en begravning på just Sandborgskyrkogården, då det känns fint och personligt. 

Idag finns det även ett kapell på platsen, där man bland annat kan anordna begravningsceremonier. Hela området för begravningsplatsen känns värdig, trygg och stabil, med en rofylld och behaglig stämning för såväl de som vilar där som för de besökande. Det känns familjärt och intimt på den ca 12 hektar stora kyrkogården med ca 8000 gravplatser.