Skip to content
Home » Norra begravningsplatsen

Norra begravningsplatsen

För den som har svårt att hitta en begravningsplats eller kyrkogård i Stockholm stad med tillgängliga gravplatser kan Norra begravninsgplatsen vara ett mycket tillgängligt alternativ. Här har du nämligen en begravningsplats bestående av hela 33000 gravar på ett område på ca 62 hektar. 

I och med denna enorma yta finns det på Norra begravningsplatsen inga krav på att de som gravsätts där, vare sig med egen individuell gravplats eller genom gravsättning i minneslund, är folkbokförda i Stockholm. Utan såväl Stockholmsbor som icke Stockholmsbor får begravas på området. Det finns två kapell på området, Norra kapellet och Stora gravkoret, där ni kan anordna begravningsceremoni och minnesstund om så önskas.

Alternativ av gravsättningar

Önskar ni att den avlidne ska begravas på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm finns det alltså många tillgängliga gravplatser att välja mellan. Ni kan även välja mellan tre olika typer av gravsättningar beroende på vad ni anser är bäst, eller beroende på vad den avlidne i fråga hade för önskemål;

  • Gravsättning i askgravlund
  • Gravsättning i minneslund
  • Gravsättning vid enskild kist- eller urngravplats med nedsättning i kista eller urna

Norra begravningsplatsens uppförande

Det var i början av 1800-talet som Norra begravningsplatsen först kom till. Detta då man valde att göra om ett av de områdena som tillhörde Karlsbergs Kungsgård till en allmän begravningsplats för Stockholmsbor. Själva begravningsplatsen invigdes dock inte förrän år 1927, det vill säga hela 12 år efter det att uppförandet påbörjats. 

Sen dess har begravningsplatsen både utvidgats, anpassats och gjorts om ett flertalet gånger för att ge än mer plats åt fler avlidna stockholmare. Det är ett flertalet välkända arkitektur som tillsammans varit med och utvecklat området till det som finns att tillgå idag; Gunnar Asplund, Gustaf Lindgren, Sigurd Lewerentz och Lars Israel Wahlman. 

Tack vare gravplatsens uppförande och utformning anses den idag vara en av Sveriges mest häftiga sådana. Detta bidrar även alla dess skulpturer, utformningar, reliefer och andra konstnärliga verk och utsmyckningar till. År 1978 invigde man en minneslund på området. Idag ligger många kändisar och andra omtalade personer begravda på Norra begravningsplatsen.