Skip to content
Home » Hässelby begravningsplats

Hässelby begravningsplats

Har du en nära anhörig som nyligen avlidit i området Hässelby-Vällingby, och önskar anordna en begravning i eller i närheten av denna kommun? Då kan ett passande alternativ för begravning vara Hässelby begravningsplats. Det finns både utrymme för begravning för de som varit folkbokförda och icke folkbokförda i Stockholm, beroende på önskemål. 

Gravsättningsmöjligheter

Om ni önskar att den avlidne ska gravsättas på just Hässelby begravningsplats har ni tre olika alternativ att välja mellan när det kommer till just gravsättningen. Den avlidne kan antingen sänkas ner i jorden i en kista eller urna, och därmed få en egen kist- eller urngravplats. Eller så kan den avlidnes aska gravsättas i en minneslund. 

För att ges möjligheten att gravsätta den avlidne på en individuell gravplats, det vill säga genom nedsättning av en kista eller urna, krävs det dock att den avlidne vid dess död var folkbokförd i Stockholm. Annars är det askgravsättning i minneslund som gäller. Vid vidare frågor om vilka alternativ ni har att välja mellan kan ni kontakta Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Historia om begravningsplatsen

Det var så sent som under slutet av 1920-talet som Hässelby begravningsplats med tillhörande kapell stod färdigbyggt. Invigningen ägde rum år 1928, där man beskådade och imponerades av det verk som arkitekten Knut Nordenskjöld hade skapat. Inte förrän år 1982 tillkom en minneslund, uppförd av ingen mindre än arkitekten Uno Söderberg. 

Med tanke på alla de välkända trädgårdsmästare som under tiden blivit begravna på Hässelby begravningsplats finns det mycket som talar för hur viktig just Hässelby varit för utvecklingen av svensk handelsträdgårdsnäring. På kyrkogården finns det flertalet minnesvårdar – alltså gravstenar – tillägnade trädgårdsmästare av olika slag från staden.