Skip to content
Home » Galärvarvskyrkogården

Galärvarvskyrkogården

Galärvarvskyrkogården är tack vare dess läge och placering på Djurgården en mycket välkänd och omtalad plats. Den är dock väldigt begränsad när det kommer till dess yta såväl som när det kommer till antalet gravplatser. Arealen är på ca 0,9 hektar och gravplatserna uppgår till omkring 1300 stycken. 

Att få tillgång till en gravplats på just Galärvarvskyrkogården är därmed långt ifrån självklart. Såvida man inte var folkbokförd i Stockholm innan dödsfallet kommer man inte bli erbjuden en plats på kyrkogården. I dagsläget är faktiskt alla askgravlundar fullbelagda, så det enda alternativet om den avlidne önskar bli begraven på just Galärvarvskyrkogården är minneslund.

Minneslund tillgängligt för alla

Kan man tänka sig att gravsättning sker i minneslund finns det fortfarande valmöjligheten att begravas på Galärvarvskyrkogården. Detta gäller även om personen i fråga vid dess död inte var folkbokförd i Stockholm. Vid gravsättning i minneslund får man ju nämligen ingen egen gravplats, och det görs heller ingen ceremoni av gravsättningen. 

Utan istället strös askan över den gemensamma minneslunden, och de efterlevande kan sörja, sätta ut blommor och placera ljus på en gemensam plats avsedd för just detta. Det finns med andra fortfarande en chans att bli begraven på Djurgården om den avlidne eller de kvarlevande har önskemål just kring det. Galärvarvskyrkogården står sig lika vacker och historiskt berättande som den gjort ända sen dess uppförande under 1740-talet.