Skip to content
Home » Bromma kyrkogård

Bromma kyrkogård

Bromma kyrkogård är en kyrkogård som både ägs och tas om hand av Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Till denna förvaltning hör också Bromma kyrka. Kyrkogården är på hela 7 hektar och rymmer omkring 9500 gravplatser. För att man ska kunna få en gravplats på Bromma kyrkogård är det dock nödvändigt att man innan dödsfallet, eller närmare bestämt vid sin död, var folkbokförd i staden. 

Olika typer av gravsättningar på kyrkogården

Om den avlidne var folkbokförd i Stockholm stad vid dess död, och själv hade önskemål om att begravas i staden, kan Bromma kyrkogård vara ett alternativ. Här erbjuds man nämligen att genomföra olika typer av gravsättningar beroende på önskemål; gravsättning i minneslund, gravsättning i askgravlund eller askgravplats, samt gravsättning i kista eller urna på en individuell kist- eller urngravplats.

Historia

Det sägs att Bromma kyrkogård har en historia som sträcker sig redan från medeltiden. Det finns bevis på att kyrkan såväl som kyrkogården uppfördes under 1100-talet, vilket bidrar till att många tror att just Bromma kyrka är den äldsta byggnaden i Stockholm. 

När man byggde kyrkan under 1160-talet uppfördes den som en befästningskyrka. Därefter kom vare sig kyrkan eller kyrkogården inte att förändras förrän under 1700-talet då man uppförde ett gravkor för en adlig släkt. Det skedde sen inte någon förändring förrän man lade till en minneslund i slutet av 1900-talet. 

Nyligen, närmare bestämt år 2016, beslutade man sig dock för att utvidga kyrkogården och dess gravplatser för att ge rum för fler. Det tillkom då flera både askgravplatser och askgravlundar för att man skulle kunna erbjuda flera avlidne en lugn och trygg sista vila på platsen.