Skip to content
Home » Brännkyrka kyrkogård

Brännkyrka kyrkogård

Har du nyligen förlorat en nära anhörig? Då är vi fullt medvetna om hur tungt, jobbigt och ledsamt det kan kännas. Att förlora en familjemedlem, nära vän eller släkting, eller annan närstående person är aldrig lätt, och det oavsett hur eller när dödsfallet inträffade. Som om det inte vore nog med att man då själv ska bearbeta och ta itu med alla sina känslor så måste man i samband med ett dödsfall också se till att en begravning anordnas. 

Begravning på en mindre kyrkogård

Önskar du att den avlidne ska begravas på en något mindre, lite mer personlig kyrkogård kan Brännkyrka kyrkogård vara ett bra alternativ. Denna kyrkogård är nämligen bara på 1,5 hektar och erhåller runt 2000 gravar, vilket i jämförelse med många andra kyrkogårdar i Stockholm inte är alls särskilt stort. 

Tack vare dess storlek såväl som dess geografiska läge och natur runt omkring är det många som anser att Brännkyrka kyrkogård är en mycket vacker, behaglig och lugn plats. Detta alltså trots att den ligger i storstan. Det är även en mycket trivsam plats för de som ska besöka en avliden nära anhörig, med gott om utrymme för att sörja ifred.

Begränsat med plats

I och med att kyrkogården är så pass liten som den är, med inte allt för många gravplatser, finns det dessvärre idag ett väldigt begränsat utbud av tillgängliga begravningsplatser. Det framförallt om man önskar att den avlidne ska jordfästas och begravas i en kista eller urna. Dessa platser är även specifikt tillägnade de som vid dess död var folkbokförda i Stockholm.