Skip to content

Kyrkogårdar i Stockholm

I Stockholm stad finns det flera olika begravningsplatser och kyrkogårdar att välja mellan då man ska anordna en begravning. Oavsett om man vill ha en kyrklig begravning, en borgerlig begravning eller en begravning enligt någon annan religion eller tradition finns det goda valmöjligheter när det kommer till att hitta en kyrkogård som passar.

För folkbokförda i Stockholm

Gäller det en begravning för den som innan dödsfallet var folkbokförd i Stockholm har Stockholm stad 11 allmänna kyrkogårdar och begravningsplatser som ni kan välja mellan för den avlidnes sista vila. Till dessa finns det 13 tillhörande begravningskapell där ni kan välja att ha begravningsceremonin om så önskas. 

Något som kan vara värt att tänka på då du ska välja begravningsplats åt den avlidne på någon av Stockholms stads kyrkogårdar är att det på de äldre områdena kan vara rätt begränsat med lediga platser. Detta då dessa platser sen länge tillhör en redan begraven person och därmed inte blir tillgänglig på nytt förrän möjligtvis väldigt mycket längre fram. 

Istället kan det på de nya begravningsplatserna och kyrkogårdarna, där de avsedda områdena ofta är betydligt större och erhåller väldigt många fler platser, finnas mer utrymme och valfrihet vid gravsättning. Beroende på var ni önskar att den avlidne ska begravas – och vilka egna önskemål denne hade – kan alternativen alltså vara varierande.

Icke folkbokförd i Stockholm

Önskar du hitta en begravningsplats på en kyrkogård för en person som innan dess dödsfall inte var folkbokförd i Stockholm stad finns det flera alternativ att vända sig till även där. Stockholm stad erbjuder då fem specifika begravningsplatser och kyrkogårdar för de som inte varit folkbokförda i staden men som ändå önskar begravas där. Även dessa har tillhörande kapell för begravningsceremoni.